Canyonteam Nederland

No mountains but canyoning is our passion

Geschiedenis

Geschiedenis van canyoning (in Nederland)

Édouard-Alfred Martel (1859 – 1938)
Het begin van canyoningen is moeilijk vast te stellen als we echter teruggaan in de geschiedenis zijn er een aantal ontwikkelingen die in ieder geval aan de basis van canyoning hebben gestaan. De Fransman Édouard-Alfred Martel (1859 – 1938) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de moderne speleologie (grot onderzoek). Hij was het die als eerste pogingen ondernam om onbekende waterstromen en duistere spelonken met behulp van touwen, ladders en boten te onderzoeken. Mogelijk moeten we Martel ook zien als de grondlegger van canyoning. Hij maakte in 1905 als eerste een tocht over de bodem van de Grand Canyon du Verdon en een ondergrondse grot/canyon doorsteek van de Abîme de Bramabiau.

De ontwikkeling van canyoning in Europa is in de laatste twintig jaar vooral te danken aan speleologen die naast het verkennen van grotten ook bovengronds interesse kregen in de waterloop van diverse beken en riviertjes. Speleologen waren al vertrouwd met water en zijn in de afgelopen decennia overgestapt van ouderwetse ladders naar (statische) bergsport touwen. Reeds gewend aan het afdalen en bestijgen van touwen was het een kleine stap om met behulp van de abseil 8 die de bergbeklimmers gebruikten, deze te introduceren en te gebruiken als je een afdaal tocht ondernam in een bovengronds beekje in plaats van een ondergrondse waterstroom. Met behulp van de touw technieken en uitrustingstukken zoals pvc overall en neopreen pakken uit de speleologie werd de waterloop van diverse beekjes gevolgd. Een stukje van deze geschiedenis is nog altijd terug te zien in de vele oude canyoning topoguides die zijn gemaakt door canyoning minende speleologen/verenigingen. Op veel foto’s is nog te zien dat er pvc overalls gebruikt worden of dat er een lamp op de helm gemonteerd is. De verwevenheid tussen speleologie en canyoning is ook logisch als je bedenkt dat de gebieden waar veel canyons voorkomen ook de gebieden zijn waar speleologen zeer actief zijn. Bijvoorbeeld: Doubs/Jura, Vercors, Chartreuse, Alpes Maritime en natuurlijk de Pyreneeën. De laatste twee decennia werd canyoning als aparte activiteit, onafhankelijk van speleologie, steeds populairder. Steeds meer individuele sporters legden zich toe op deze nieuwe tak aan de bergsportboom. In Frankrijk ontstond zo een aparte stroming binnen de speleologie wat uiteindelijk uitmondde in een eigen canyon (opleiding)school. Het is belangrijk dat canyoning zich nu onafhankelijk van de speleologie verder ontwikkeld. Hoewel er heel veel overeenkomsten zijn, zijn er ook grote verschillen. Vooral door de ontwikkelingen van andere touwtechnieken zoals debriabele abseil stellingen. En het risico van crue (hoog water), de basiskennis ten aanzien van meteorologie en hydrologie zijn voor canyoneurs nog belangrijker dan voor speleologen!

Canyoning in Nederland
De eerste Nederlanders die zich regelmatig in een canyon waagden waren, hoe kan het ook anders gezien de canyoning geschiedenis, speleologen. Deze speleologen waren lid van Speleo Nederland. Vanaf 1995 wordt er in de Pierk (voormalig verenigingsmagazine van Speleo Nederland) regelmatig over canyontochten gepubliceerd. In Limburg waren een aantal personen actief (Theunissen e.a.) en in regio Kennemerland (Damen, Lokhorst, Måhr e.a.) Midden jaren negentig was Peter Jansen de eerste Nederlander die in Frankrijk zijn initiator brevet behaalde.
Vanaf medio 2000 neemt de interesse voor canyoning toe binnen de bergsport en zie je ook steeds meer buitensport bedrijven canyoning als activiteit aanbieden. Vele Nederlanders hebben de afgelopen twintig jaar kennis gemaakt met deze prachtige (water)sport tijdens een actieve vakantie in Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk of Slovenië. Door de onderlinge samenwerking tussen de buitensport bedrijven en opleidingen als CIOS en ALO ontstaat de behoefte tot een opleidingstructuur en kwaliteitseisen. Door Alexander de Tempe ea wordt een opleidingsboek uitgewerkt, het eerste Nederlandstalige Handboek voor Canyoning - basistechnieken boek. De auteur is tevens initiator voor het opzetten van de Nederlandse Canyoning Bond. De bond draagt zorg voor het opleiden van met name canyoning gidsen voor alle aangesloten buitensport bedrijven en ziet toe op de kwaliteit- en veiligheidsstandaarden.

Daarnaast zijn in kleine groepjes diverse bergsporters, speleologen en leden van Scouting Nederland (Explostam) actief bezig met canyoning. Uiteindelijk leidt dit in 2007 tot het oprichten van een nieuwe “club” met de naam Canyonteam Nederland (Eskes, Van Pelt e.a.)
Canyon Team Nederland wilde zich in eerste instantie richten op het organiseren van persoonlijke opleidingen en kadervorming, het verspreiden van canyoning gerelateerde informatie en het promoten van canyoning als sport. Canyon Team Nederland stelde zich ten doel om een verenigingsleven te creëren en samenwerkingsverbanden te vormen met buitenlandse canyoning verenigingen/clubs.

Canyonteam Nederland probeert actueel vooral alle canyoning liefhebbers in Nederland te verbinden en een community te vormen. We zijn nadrukkelijk geen officiële club of vereniging, met statuten, ledenvergaderingen en een bestuur. We zijn vooral actieve buitensporters die veel tijd en energie steken in onze passie canyoning. We delen zoveel mogelijk canyoning gerelateerde informatie via ons blog en (besloten) Facebook groep. We ontvangen vaak uitnodigingen van canyoning bijeenkomsten georganiseerd door diverse groepen en clubs uit het buitenland. We gaan ook heel vaak naar dit soort internationale bijeenkomsten toe. Daarnaast gaan we vaak op pad, om zelf actief bezig te zijn en nieuwe materialen en/of technieken te testen voor onze sponsor
CanyonZone (dé gespecialiseerde buitensportwinkel voor canyoning en speleologie). Alle activiteiten kondigen we aan via ons blog, FB, Instagram of Whatsapp groepen.

We hebben veel contact met andere canyoning clubs/groepen wereldwijd. We ervaren dat onze inzet en betrokkenheid bij de internationale community wordt gewaardeerd. Dat zien we bijvoorbeeld terug door uitnodigingen voor kleinschalige bijeenkomsten, exploratie- en expeditietochten.

Canyoning opleiding?
Canyonteam Nederland had in beginsel het idee om ook canyoning opleidingen te verzorgen. We zijn echter primair actieve canyoneers en willen vooral canyoningen en niet louter actief zijn met het verzorgen van cursussen en trainingen. Dat kost veel tijd en kan door een aantal (commerciële) aanbieders prima verzorgd worden. Wat wel kan is dat je aansluit bij één van onze techniek dagen die we een paar keer per jaar in Nederland en onze buurlanden (België en Duitsland) organiseren om kennis te maken met andere canyoneers en technieken te zien en oefenen, uitgelegd door ervaren canyoneers.

We nemen je dus graag mee, maar gaan ervan uit, dat je minimaal een basic canyoneer training hebt gevolgd bij een buitensportbedrijf dat is aangesloten bij de NCB. Andere alternatieven zijn natuurlijk vergelijkbare trainingen/cursussen via Canyonteam Vlaanderen, ICOpro, X-Adventure, DCV of Bachab. Vragen? Stuur ons even een pb via FB, Twitter of Instagram.

We pogen hierbij een stuk geschiedenis te beschrijven waarbij we enkele personen en groepen met naam en toenaam hebben genoemd. Deze opsomming is selectief en geeft mogelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid, indien een persoon of groep meent dat zijn/haar rol in de geschiedenis van canyoningen in Nederland onderbelicht is ontvangen wij graag aanvullende informatie op info@canyonteam.nl